Kyrka-arbetsliv


Genom sina församlingar är Svenska kyrkan en resurs i det lokala arbetslivet. Lindome församling finns inte bara på söndagen utan också mitt i vardagen. Vi samverkar sedan länge med skolor, vård, omsorg och kriminalvård. Våra arbetsformer är:
 

Enskilda samtal

Vi har lång erfarenhet i det enskilda samtalet om livets frågor. Vare sig det gäller arbetsliv eller privatliv sker samtalen under absolut diskretion. Vi för inga journaler och samtalen sker under lagreglerad tystnadsplikt.

Reflektion i grupp

Att lyssna och samtala i ledda reflektionsgrupper kan ge nya perspektiv på samarbete och jobbsituation. Metoden kan leda till ett förbättrat arbetsklimat, öka förtroende mellan kollegor och även ge effekter i arbetsresultat.

Utbildning

Lindome församling ordnar regelbundet föreläsningskvällar som rör kärlek och arbete och om att hitta en sund balans mellan arbete och privatliv.

Krisberedskap

Vid svåra och oväntade händelser på arbetsplatsen finns vi till hands, främst för ledning och personal, men också för samtal och kontakt med anhöriga.

För kontakt se personalsidanCookies