Välkommen som präst i Lindome församling, i en tjänst som rymmer hela livet!
Vill du jobba 15 min med pendeln från Göteborg, i en dynamisk församlingsmiljö där storstad möter naturskön landsbygd, med stort konfirmand-och ungdomsarbete tillsammans med målmedvetna kollegor. Då ska du läsa vidare! Längtar du även efter att utveckla barnverksamheten 0-14 år i toppmoderna lokaler 
i Lindomebygdens mest centrala läge då är du prästen vi söker.

Församlingen har i nybyggda Församlingscentrum ett kvalitativt barn- och familjekoncept och möjligheten finns att ta arbetet ett steg vidare tillsamman med barn- och familjeteamet.

Församlingen bär en tanke om att barn- konfirmand och ungdomsarbete hör ihop. Det präglas av ett professionellt förhållningssätt, målmedveten hållning och kristen tro i centrum. Att se varje individ är ett signum för vårt arbete.

Lindome församling arbetar på ett medvetet plan med önskan om låga trösklar och en välkomnande hållning. Här får alla rum. I tro och tvivel. I glädje och sorg.

Som präst i Lindome har du även gudstjänster, kyrkliga handlingar och mer traditionella prästuppgifter. Församlingens gudstjänstliv rymmer olika traditioner och fromhetsinriktningar. För oss är bredden och mångfalden en glädje och stolthet. Alla 21 medarbetare i församlingen har i sina tjänster till uppgift att söka nya vägar för kyrkan i samhället varför nya tankar välkomnas!

Som präst i Lindome församling kommer du i huvudsak att:

-Vara en teologisk kompetens i barn- och familjeteamet.

-Leda en konfirmandgrupp, som för närvaranade åker till Polen.

-Ingå i konfirmand- och ungdomsteamet.

-Leda gudstjänster och ha kyrkliga handlingar.

-Tillsammans med församlingens övriga präster och musiker stå i utvecklingsarbetet kring våra gudstjänster.

-Vilja tänka utanför boxen vad det gäller att möta församlingsbornas olika behov i mötet med församlingen.

Välkommen med din ansökan senast 31/3 tiill: lindome.forsamling@svenskakyrkan.se alt. Lindome församling, Annestorpsvägen 1, 437 33 Lindome. Tillträde enligt ök.

För mer information om tjänsten kontakta kyrkoherde Ylva Leitzinger på 072-572 68 62 eller ylva.leitzinger@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud Ib Pilblad: ib.pihlblad@kyrka.se Här finner du information om församlingen, grupper, gudstjänster, GDPR m.m..


 

 


Dagens Bibelord

Cookies