Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter
Så behandlar vi dina personuppgifter (GDPR) i Svenska kyrkan med kyrkobokföring, medlemsregister m.m..

Tryck på den blåa texten ovan.


Cookies