Kistsänkare


När det är  jordbegravning så kan man låta kistan sänkas med en kistsänkare - se bild.
Då sänker man oftast i marknivå eller ända ner om man önskar.
Sänker bärarna själva utan kistsänkare så sänker man ända ner.
På en del gravar med ram kan en viss lutning behöva göras vid sänkningen.
Gravar med ram kan oftast inte använda kistsänkare.

För mer information tala med begravningspräst eller expeditionen.


Cookies