Förtida gravrätt
               
Lindome kyrkoråd har beslutat (  § 178/10) om förtida gravrätt enligt följande:
 
  • att erbjuda gravar med ram som beslutats att lämnas ut av församlingen inom kvarter 1, 2, 4, 8, 9 samt delar av kvarter 3, 10 och 11
  • att förtida upplåtelse innebär att gravrättinnehavare åtar sig att sköta graven
  • att ansökan om ändring av utseende av sten och ram skall godkännas av kyrkorådet
  • att den förtida gravrätten är utan kostnad, men sedan begravning skett utgår ordinarie clearingkostnad


Cookies