Gravskötsel
Den som avlider och var bosatt i Lindome har rätt till en gravplats. Begravningsverksamheten med begravningsavgiften ansvarar för detta. Efter att ha utsett en plats på Lindome kyrkogård för kista eller urna så får man gratis en gravrätt på 25 år. Gravrätt innebär att man skall hålla graven i vårdat och värdigt skick. Vill man sätta upp sten så får man ta reda på vad som gäller för respektive plats samt med beskrivning och skiss ansöka om att få sätta upp denna. Till varje grav skall det anmälas och finnas en gravrättsinnehavare som ansvarar, annars kan gravrätten gå tillbaka. Då 25 år gått efter den sist gravsatte får man i Lindome förlänga gravrätten med 15 år om inga hinder finns. I Lindome finns gravar som använts i flera generationer. Många sköter sina gravar själva eller får hjälp av någon annan. Närmare 400 gravrättsinnehavare betalar Lindome församling för att göra detta. Har du något att fråga om ring församlingsexpeditionen.

Gravskötselkostnaderna är följande:

Årskötsel

Gräsgrav

Enkel flisgrav

Dubbel flisgrav

Trippel flisgrav

Gravskötsel, låda

1000

1200

1400

1600

Enkel gravskötsel/ flisskötsel (ej vattning el. plantering)

-

250

400

600

Askgravplats i 25 år inkl. namnplatta

7500 *

Askgravlund, namnplatta

2500 *

Endast vinterkrans

200

 


Priset kan komma att justeras.

Ring kyrkokamrer Christina Ek Sjösten, 99 68 66 eller vaktmästare Camilla Kjellman 99 68 78Cookies