Kyrkofullmäktige


Svenska kyrkan är en demokratisk organisation och styrs därför av ett folkvalt kyrkofullmäktige med sin styrelse (kyrkorådet). De arbetar med församlingens målsättning, verksamhet och ekonomi.
 
Vill du veta mer om Svenska kyrkans organisation kan du läsa mer under länken Svenska kyrkans organisation.

Ordinarie

Staffan Holmgren, ordförande
Stig-Ove Dahlgren, vice ordförande
Eva Johansson
Fredrik Nordwall
Ulla-Britt Thor
Marita Gustafsson
Meikel Ganebratt
Katrin Hakopian
Mats Wennström
Iréne Brodd
Sofia Thalenius
Lars Westerlind
Anna-Karin Nilsson
Barbro Andersson
Marianne Kanter
Karin Kärrstrand
Kjell Börjesson
Marie Hörlind
Marita Unell
Charlotta Westerlind
Lennart Bordette
Jan Åke Johansson
Inga-Lill Ydal
 

Ersättare
Karin Ganebratt
Kenth Bodin
Mats Vennström
Knut Fredriksson
Mikael Svensson
Tina Höstlycke
Gunnar Håkansson
Birgit Jönsson
Diana Bergström

 Cookies