Lindome kyrka


Det vita kyrktornet sträcker sig som ett ljus mot himmelen. Jesus säger: Jag är världens ljus.

Kyrkan ligger sydost om IKEA i Mölndals kommun. E 6:an och den gamla riksvägen går parallellt med den gamla Pilgrimsvägen som använts långt tillbaka.
Då vandrade man på sandåsarna, som bildades av inlandsisen för 10 000 år sedan. Att det har bott människor i trakten länge är inte så konstigt och olika fynd bekräftar också detta, till exempel har ett dräktspänne från 700-talet hittats på kyrkogården.
Det är många som färdats på denna väg där kyrkorna har blivit rastplatser både andligt och fysiskt.
 

När den första kyrkan byggdes är ej helt klart, men det finns en dopfunt bevarad i täljsten från 1100 eller1200-talet.
I den södra korsarmen finns en altartavla från 1600-talet. Längst bak i kyrkan finns bilder på Jesus och lärjungarna tillhörande en äldre kyrka. Det är inte helt säkert om det varit en gammal altarsats eller alltid har suttit längst ner i kyrkan.

Den större av kyrkklockorna är från 1577 och har texten: "När du hör min klinga, klämta. Med din andagt icke skämta, Bed och lofva Herren Gud, När Du höra får mitt ljud". Idag ringer klockorna till gudstjänster på söndagarna och i veckan vid begravning. När klockorna ringer kl 11.00 i veckan är det ringning för församlingsbo som har avlidit. Under sommarmånaderna ringer klockorna också som påminnelse till bön morgon och afton.
 

Väckelsepredikanten Lars Linderots grav finns på den norra sidan nära kyrkan. Linderot har skrivit psalmerna 265 "Ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger" och 266 "Säg mig den vägen som drager till livet, den som är en gång utstakad av Gud".
Knappt 40 år gammal och efter 10 år i församlingens tjänst avled Linderot på Kristi Himmelsfärdsdagen 1811. Efter en jordfästning sa hans hustru "jag tror du dör" varvid Linderot svarade med svag röst "Ja, den lekamliga, men icke den eviga döden"

1800-tals altartavlan med Marias, Martas och Johannes gravläggande av den döde Jesus skänktes av biskop af Wingård 1838. Biskopen bodde ibland på Björkeris och hade viss del av "lön", prebende från Lindome, Tölö och Älvsåker. Denna altartavla sitter nu i norra korsarmen.

 

Den nuvarande altartavlan kom till vid kyrkans renovering 2000 och har målats av Erland Forsberg. Den föreställer Marias möte med Jesus efter uppståndelsen.

Det finns ett kort på den gamla kyrkan som revs 1882. Det mesta i den gamla kyrkan såldes på auktion för att finansiera den nya kyrkan. Baldakinen/predikstolens tak finns idag i sakristian, efter att ha återlämnats av köparen. Var det så kanske att han hade svårt att placera den i hemmet?

1729 står det på kyrktornet och det gäller mest den nedre delen. Tornets övre delen byggdes på när kyrkan utökades och byggdes om till korskyrka inför invigningen 1885 på 4:e dag Pingst.
Juldagen 1929 lyste elektriciteten för första gången upp kyrkan.
Korfönstren är från 1955 och gjorda av Holger Strömblad och skänkta av bland annat arbetskretsarna och A. Danielssons testamentsgåva. Orgeln är ombyggd av Hammarberg 1962 till 22 stämmor.
Då behöll man bl.a. fasaden och orgelskåpet från 1886 års orgel av Molander. 1984 renoverades och omintonerades orgeln.

Kyrkan är öppen vardagar dagtid 9-15, när vaktmästarna är på plats. Du är välkommen och får gärna göra ett besök, tända ett ljus, be en bön och sitta ner.

När man vandrar ut ur kyrkan och solen är på väg ner eller gatljusen lyser upp vägen så blir kyrkporten till en öppen dörr mot vägen som till "himlen bär". Jesus säger om sig själv att han är dörren och vägen för oss människor.

Gud välsigne dig! 

Staffan Tobjörk, präst

PS adress till kyrkans övre parkering är   Barnsjövägen 19.Cookies