Diakonigrupp


Vill du göra en frivillig insats för andra i församlingen? Det kan handla om att följa någon till gudstjänsterna, besöka i hemmen eller på äldreboende, hjälpa till med kyrkkaffe , soppkokning av tisdagssopporna m.m.
Detta är några av uppgifterna som diakonigruppen gör. Vill du också vara med i en gruppgemenskap är kanske detta något för dig. Vi brukar ha en bok att samtala utifrån eller tar upp aktuella ämnen utifrån församlingens verksamhet. Gruppen träffas dagtid varannan vecka på måndagar

Ingela Skarin Håkansson
För kontakt se personalsidanCookies