"Leva vidare"


Till dig som mist en anhörig

Vid begravningssamtalet med prästen får du information om att vara med i en samtalsgrupp för sörjande. I samtalsgruppen bearbetar man frågorna kring t ex den som du har mist, vad som hände, tankar kring begravningen och hur vi ser framåt.
 
En tid efter begravningen tar någon av oss i församlingen kontakt och frågar om du är intresserad av att delta i en sådan grupp. Sedan skickar vi en inbjudan, som innehåller all praktisk information. Några dagar innan första mötet ringer vi upp dig igen och du får meddela om du vill delta.
Gruppen träffas en och en halv timme varannan vecka, sammanlagt sex gånger. Det är två ur personalen, antingen diakon eller präst, som leder samtalsgruppen.
Några röster från tidigare deltagare:
”Under våren anslöt jag till en sörjandegrupp som diakonerna Ingela och Eva ordnade med. Vi var åtta stycken som fick stöd och hjälp med att våga prata om det sorgliga som har hänt var och en. Det var olika frågor som togs upp. Vi fick föra fram våra tankar och funderingar. Det var mycket fina möten, att få träffas och prata ut, och då också få höra om hur de andra i gruppen hade det med sorgen.” berättar Tore.
”Detta var det bästa som kunde hända mig. Vi fick berätta om känslorna som vi hade inom oss. I mötet kunde jag få gråta ut. Jag kan rekommendera denna typ av kurs. Sorgen syns ju inte, men den kan bli alldeles för tung att bära ensam. Detta att det finns andra, som också har den hemska sorgen underlättar plus att man kan bli god vän med någon av deltagarna. Sista gången kunde vi alla berätta om hur vi kände oss nu och då var sorgen inte lika tung längre.”  berättar Laila

Eva Martinsson
För kontakt se personalsidan

 


Cookies