Anhöriggrupp


En stödgrupp för dig som är anhörig eller närstående till någon som är långvarigt sjuk eller funktionshindrad. Du får träffa andra som är i samma situation och får stöd och råd för din vardagssituation. Träffas dagtid en gång i månaden.

Ingela Skarin Håkansson
För kontakt se personalsidan
 Cookies