Kontakt


Här finner du kontaktinformation till Lindome församling. Söker du någon speciell person kan du gå till Personal i listen ovan, så hittar du kontaktinformation.

Lindome församling
Annestorpsvägen 1, 437 33 Lindome

 

Besöksadress:
Församlingscentrum, Annestorpsvägen 1
(Vid rondellen vid Centrumbussplatsen och bensinstationen st1)

Expedition 031-99 68 60

Kyrkoherde Ylva Leitzinger tel: 031-99 68 62
ylva.leitzinger@svenskakyrkan.se

OBS!

P.g.a. renovering av Församlingscentrum finns nu Expeditionen i en tillfällig lokal på Församlingscentrums parkering.
Aktiviteter och grupper håller till i Kyrkans hus eller i Kyrkan, Barnsjövägen 19.


 

E-postadress: lindome.forsamling@svenskakyrkan.se
Webbplats: www.lindomeforsamling.se
Vi finns även på Facebook
 
 

Mitt namn:   
Min e-post:   
Meddelande:   


Cookies