Samtal & stöd
Vi erbjuder dig möjlighet till samtal.

Samtal som berör alla delar av livet. Vi finns till som stöd, bollplank, förbön och själavård. Du är varmt välkommen att höra av dig till någon av våra präster eller diakoner.

För kontakt se personalsidan
 Cookies