Kyrkokören


Vi träffas på torsdagar och övar
kl.19.45-21.00 övar vi traditionell körsång
samt ny repertoar. Kl. 18.00-19.00 stämövning och dylikt.
Fika kl. 19.45-20.00.

För kontakt se personalsidan


Cookies