Månadsblad


Det kommer ett nytt blad varje månad där du hittar aktuell information om församlingen. Dessa månadsblad finns att hämta i församlingscentrum och i Lindome kyrka. Det går också bra att ladda ner en PDF-fil här. Vill du hellre ha det som ett mail kan du anmäla ditt intresse till roland.dahl@svenskakyrkan.se


Cookies