Friskvård för parrelationern - PREP-kursen


PREP kurs Lindome Startdatum 17 oktober 2018 Omfattning 6 tillfällen Dagar: Vid kursstarten 17/10 bestämmer vi vilken veckodag som passar gruppen bäst. Plats: Församlingscentrum, Annestorpsvägen 1, Lindome Ledare: Diakon Ingela Skarin Håkansson och präst Pehr Vitalis är diplomerade PREP-ledare. De har mångårig erfarenhet av att leda kurserna. Anmälan: Senast 1 vecka före kursstart vi sensus.se eller pehr.vitalis@svenskakyrkan.se Tid: 18.00–20.30 Kostnad: 700kr/par (inkluderar kurslitteratur och fika) Barn kan inte vara med på kurstillfällena. - Om PREP Vi vårdar och sköter om det mesta. Hus och lägenhet. Vi klipper gräset och fixar med bilen. Men relationen med vår partner ska liksom sköta sig själv. Eller? PREP-kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra. Övningar och samtal görs av paren, inte inför helgrupp. • PREP är friskvård för parrelationer och ett sätt att öka möjligheterna för en positiv utveckling av förhållandet och minska risken för låsta och destruktiva konflikter. Metoden bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer. PREP handlar om att stärka och utveckla förhållandet och ge enkla och effektiva redskap för bättre kommunikation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris. Vad PREP erbjuder • Bli bättre på att kommunicera • Bli bättre på konflikthantering • Utveckla intimitet, glädje och vänskap i relationen • Få hjälp att bli överens om relationens framtid • Få hjälpmedel som ökar och förstärker styrkan i relationen


Cookies