Valmöjligheter av grav


VALMÖJLIGHETER AV GRAV

 
På Lin­dome kyrkogård finns flera olika sorters gravar att välja på.

Jordbegravning

Kistan gravsätts med minst en meter jord över. Man kan välja olika storlek och utseende på gravstenen beroende på i vilket kvarter graven finns och ef­ter godkännande av Lindome församlings begrav­ningsverksamhet.

Urngrav

Efter kremationen ska urnan nedsättas inom ett år. Det finns gravar där flera urnor kan sättas ned. Dessa gravar har ofta mindre liggande eller stående typ av gravstenar. Urnor kan i de flesta fall även sättas ner i jordgravar. Anhöriga är oftast med vid nedsättandet av stoftet och en präst kan vara med om man önskar det.

Dessa två gravskick medför gravskötsel beroende på planteringsyta mm. Det är gravrättsinnehava­ren/na som ansvarar för detta under 25 år. Grav­skötsel kan även köpas av Lindome församling eller av någon annan.

Askgrav

Askgrav är en slags gemensam grav. För 7500 kro­nor får man en färdig plats med namnplatta och skötsel i 25 år där man inom sitt område kan sätta t ex blomstervas, ljus eller mindre krans. Det finns plats för två urnor. En ny ordnas vid kyrkogårdens västra ingång.

Minneslund

Stoftet gravsätts utan närvaro av anhöriga på plats inom en bestämd yta. Det finns en gemensam plats för stillhet, blommor, ljus mm. Den anlades 1988 och renoverades 2004. Detta begravningssätt med­för ingen skötsel eller kostnader. Det står begrav­ningsverksamheten för.

Askgravlund

Askgravlund  är en ny begravningsplats öster om kyrkan. Den är som en minneslund, men med skillnaden att man kan vara med vid nedsättandet av urna och kost­naden är ca 2 500 kr för en namnplatta. Blommor, ljus och krans placeras på gemensam plats och tas bort och sköts av begravningsverksamheten.


På Lindome kyrkogård kan man alltså välja mellan dessa fem begravningssätt.

Utöver detta finns ytterligare ett gravskick i Sve­rige som innebär att man sprider stoftet i hav eller på mark efter godkännande av länsstyrelsen.

Kyrkoherde Staffan Tobjörk

 Cookies