Kvinnofrukost


Kvinnofrukostar är för alla kvinnor oberoende ålder och livsåskådning. Vi äter en enkel frukost bestående av kaffe/té,juice, smörgås, kaka och frukt och lyssnar till intressanta föredrag.
Frukostarna är sista lördagen i jan.-mars, samt sept.-nov. kl. 9.30-11.30 i Kyrkans hus, Barnsjövägen 19. Kostnad för fika: 20:-. Ingen föranmälan!
Har du frågor eller tips på intressanta föredrag? Ring Ingela Skarin Håkansson 031-99 68 63
Cookies