Gå med i Svenska Kyrkan


Alla är välkomna till Lindome församling. Man kan vara med i olika aktiviteter och verksamheter och gå till de olika Gudstjänsterna även om man inte formellt är medlem. Om du bor i Lindome, men ännu inte är medlem i Svenska Kyrkan och Lindome församling, så kan du kan du klicka på länken här nedanför. Öppna filen med inträdesblanketten, skriv ut pappret, fyll i det och posta det till Lindome församling. Du är också välkommen att ta kontakt med församlingsexpeditionen om du vill veta mer. www.svenskakyrkan.se/kyrkoval2005/documents/Intradesblankett.pdf.


Cookies