Begravningsombud
Begravningsombud

Länsstyrelsen utser i varje kommun särskilda begravningsombud som skall företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det kan vara personer som tillhör andra trossamfund/religioner eller är konfessionslösa.I Mölndals stad är Maj Keidser och Inger Schale förordnade som begravningsombud.
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås där kommunen är huvudman. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Som ombud skall vi granska hur begravningsverksamheten sköts och yttra oss över förslaget till begravningsavgift.
Vi skall söka kontakt med andra trossamfund och konfessionslösa för att få kännedom om deras önskemål och behov.
Varje år rapporterar vi till Länsstyrelsen om vårt arbete och till Kammarkollegiet om vår syn på begravningsavgiftens storlek.
För vidare information – välkommen att kontakta oss:
Maj Keidser, tfn 031]990820, e]post m.b.keidser@telia.com
Inger Schale, tfn 0706]639941, e]post ingerschale@bredband2.com
Ansvarig på Länsstyrelsen, Västra Götaland: Lars Schill , tfn 031]605762

Länk till Begravningslagen  http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19901144.HTM
Länk till Kammarkollegiet   http://www.kammarkollegiet.seCookies