Lek med musik


När vi träffas sitter vi på en stor matta i en ring. Den vuxne med barnet i famnen. Sångerna som vi sjunger tillsammans är samma varje gång allt för att det lilla barnet ska känna igen sig och känna sig trygg.

Vi har alltid med många av de traditionella sångerna som tex. blinka lilla stjärna. Detta för att det ska vara lätt för dig och ditt barn att sjunga tillsammans.
För ett litet barn är inte orden i musiken det mest betydelsefulla utan det viktigaste är kopplat till närheten och samhörigheten till den vuxne. Det är alltså själva upplevelsen av musiken. Redan från födseln reagerar barn på musik och ljud och äger en förmåga att samspela med omgivningen med hjälp av ljud, mimik och kroppsspråk.
Rytmik är inlärning av musik genom rörelser. För de små barnen är detta något helt naturligt då all inlärning sker genom rörelse. Vi sjunger bl a mycket som är kopplat till kroppen och var olika kroppsdelar sitter, så att barnet senare kanske kan koppla sin kroppsuppfattning till de sånger vi sjungit. Musiken stimulerar både språkutveckling och motorik, samtidigt som den ger mycket glädje.

För de lite äldre (från 1 år), tis 10.30–11.00
För de allra minsta (0-1år), tis 11.00–11.30
 

Eva Martinsson
För kontakt se personalsidanCookies